Pengumuman Kelulusan Ujian Sertifikasi Chartered Accountant (CA) Periode I Tahun 2016, Tanggal 26-29 Januari 2016.

Pengumuman Kelulusan Ujian Sertifikasi Chartered Accountant (CA) Periode I Tahun 2016, Tanggal 26-29 Januari 2016.                                                
                                                
Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No: KEP-012/SK/DSAP/IAI/III/2016, bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:                                                
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat                                                
No Ujian 1. 140000011                                        
     2. 140000015                                        
     3. 140000044                                        
     4. 160000125                                        
     5. 150100326                                        
     6. 150100533                                        
     7. 150100536                                        
     8. 150400132                                        
     9. 150400133                                        
     10.160400745                                        
     11.160400747                                        
     12.160400749                                        
     13.160400751                                        
     14.160400753                                        
     15.160400756                                        
     16.160400757                                        
     17.160400758                                        
     18.160400761                                        
     19.160400762                                        
     20.160400763                                        
     21.160400766                                        
     22.160400768                                        
     23.160400769                                        
     24.160400770                                        
     25.160400773                                        
     26.160400783                                        
     27.160400784                                        
     28.160400786                                        
     29.160400789                                        
     30.160400798                                        
     31.160400800                                        
     32.160400804                                        
     33.150500550                                        
     34.160500817                                        
     35.160600685                                        
     36.160600701                                        
     37.160600702                                        
     38.160600707                                        
     39.150900303                                        
     40.150900306                                        
     41.150900310                                        
     42.150900313                                        
     43.150900317                                        
     44.150900318                                        
     45.150900322                                        
     46.160900593                                        
     47.151200255                                        
     48.151200256                                        
     49.151200266                                        
     50.151300496                                        
     51.151800360                                        
     52.151800366                                        
     53.151900456                                        
     54.151900461                                        
     55.162400576                                        
     56.152700538                                        
     57.152700539                                        
     58.162700667                                        
     59.163100740                                        
     60.153200405                                        
     61.153200412                                        
     62.153200418                                        
     63.154000543                                        
     64.164000820                                        
     65.154100192                                        
     66.154100207                                        
     67.154100217                                        
     68.154100218                                        
     69.154100220                                        
     70.154200100                                        
     71.154200336                                        
     72.154200344                                        
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat                                                
No Ujian 1.140000044                                        
     2.150000115                                        
     3.160000123                                        
     4.160000135                                        
     5.150100325                                        
     6.150100329                                        
     7.150100531                                        
     8.150100535                                        
     9.160100630                                        
     10.160100631                                        
     11.150400472                                        
     12.150400474                                        
     13.150400484                                        
     14.160400747                                        
     15.160400753                                        
     16.160400757                                        
     17.160400758                                        
     18.160400759                                        
     19.160400762                                        
     20.160400770                                        
     21.160400782                                        
     22.160600686                                        
     23.160600701                                        
     24.150800238                                        
     25.150900038                                        
     26.150900043                                        
     27.150900317                                        
     28.160900596                                        
     29.160900597                                        
     30.160900598                                        
     31.160900606                                        
     32.160900610                                        
     33.151200266                                        
     34.151300496                                        
     35.151900455                                        
     36.161900812                                        
     37.152400433                                        
     38.152400442                                        
     39.152400445                                        
     40.154000546                                        
     41.154200339                                        
     42.164200641                                        
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan                                                
No Ujian 1.140000044                                        
     2.150000095                                        
     3.150000114                                        
     4.150100536                                        
     5.160400747                                        
     6.160400762                                        
     7.150500550                                        
     8.150900039                                        
     9.150900048                                        
     10.150900049                                        
     11.150900302                                        
     12.150900317                                        
     13.150900318                                        
     14.154000543                                        
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan                                                
No Ujian 1.140000010                                        
     2.150000087                                        
     3.150000098                                        
     4.150000114                                        
     5.150000115                                        
     6.150000116                                        
     7.150000120                                        
     8.150000121                                        
     9.160000123                                        
     10.160000126                                        
     11.160000129                                        
     12.160000138                                        
     13.160000139                                        
     14.150100531                                        
     15.150100532                                        
     16.160100625                                        
     17.160100626                                        
     18.160100627                                        
     19.160100628                                        
     20.160100629                                        
     21.160100630                                        
     22.160100631                                        
     23.160100635                                        
     24.150400121                                        
     25.150400137                                        
     26.150400472                                        
     27.150400474                                        
     28.150400476                                        
     29.150400478                                        
     30.150400479                                        
     31.150400480                                        
     32.150400481                                        
     33.150400483                                        
     34.150400484                                        
     35.150400487                                        
     36.150400492                                        
     37.150400494                                        
     38.160400748                                        
     39.160400756                                        
     40.160400785                                        
     41.160400798                                        
     42.160500813                                        
     43.160500814                                        
     44.160500815                                        
     45.160500816                                        
     46.160500818                                        
     47.150600527                                        
     48.150600529                                        
     49.160600683                                        
     50.160600684                                        
     51.160600686                                        
     52.160600688                                        
     53.160600689                                        
     54.160600692                                        
     55.160600695                                        
     56.160600698                                        
     57.160600700                                        
     58.160600701                                        
     59.160600704                                        
     60.160600705                                        
     61.160600706                                        
     62.160600707                                        
     63.160600709                                        
     64.160800714                                        
     65.160800716                                        
     66.160800720                                        
     67.160800722                                        
     68.160800723                                        
     69.160800724                                        
     70.160800727                                        
     71.160800729                                        
     72.160800732                                        
     73.160800737                                        
     74.150900040                                        
     75.150900042                                        
     76.150900048                                        
     77.150900049                                        
     78.150900050                                        
     79.150900302                                        
     80.150900309                                        
     81.150900317                                        
     82.150900318                                        
     83.150900319                                        
     84.150900322                                        
     85.150900323                                        
     86.160900593                                        
     87.161100807                                        
     88.151200255                                        
     89.151200256                                        
     90.151200260                                        
     91.151200264                                        
     92.151200266                                        
     93.151200268                                        
     94.151900454                                        
     95.151900455                                        
     96.161900810                                        
     97.161900812                                        
     98.152400353                                        
     99.152400354                                        
     100.152400432                                        
     101.152400434                                        
     102.152400439                                        
     103.152400440                                        
     104.152400442                                        
     105.152400444                                        
     106.152400445                                        
     107.152400447                                        
     108.162400576                                        
     109.162400577                                        
     110.162400578                                        
     111.162400579                                        
     112.162400580                                        
     113.162400581                                        
     114.162400582                                        
     115.162400583                                        
     116.162400584                                        
     117.162400585                                        
     118.162400586                                        
     119.162400587                                        
     120.162400588                                        
     121.162400589                                        
     122.152700538                                        
     123.152700539                                        
     124.162700663                                        
     125.162700666                                        
     126.162700671                                        
     127.152900393                                        
     128.152900395                                        
     129.152900396                                        
     130.162900673                                        
     131.162900677                                        
     132.162900678                                        
     133.153200400                                        
     134.153200402                                        
     135.153200405                                        
     136.153200409                                        
     137.153200411                                        
     138.153200412                                        
     139.153200414                                        
     140.153200418                                        
     141.153200419                                        
     142.163200652                                        
     143.163200654                                        
     144.163200656                                        
     145.154000547                                        
     146.164000622                                        
     147.164000623                                        
     148.164000624                                        
     149.154100209                                        
     150.154100213                                        
     151.154100215                                        
     152.154100217                                        
     153.154100220                                        
     154.154100221                                        
     155.154100495                                        
     156.154200094                                        
     157.154200095                                        
     158.154200099                                        
     159.154200330                                        
     160.154200331                                        
     161.154200336                                        
     162.154200337                                        
     163.154200338                                        
     164.154200339                                        
     165.154200343                                        
     166.154200344                                        
     167.154200345                                        
                                                
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi dan Pengendalian Internal                              
No Ujian 1.140000010                                        
     2.150000079                                        
     3.150000094                                        
     4.150000095                                    
     5.150000098                                        
     6.150000109                                        
     7.150000112                                        
     8.150000116                                        
     9.160000123                                        
     10.160000131                                        
     11.160000132                                        
     12.160000133                                        
     13.160000136                                        
     14.160000138                                        
     15.160000139                                        
     16.150100535                                        
     17.160100625                                        
     18.160100626                                        
     19.160100627                                        
     20.160100628                                        
     21.160100629                                        
     22.160100630                                        
     23.160100631                                        
     24.160100632                                        
     25.160100633                                        
     26.160100634                                        
     27.150400118                                        
     28.150400131                                        
     29.150400137                                        
     30.150400471                                        
     31.150400479                                        
     32.150400481                                        
     33.160400745                                        
     34.160400747                                        
     35.160400748                                        
     36.160400749                                        
     37.160400750                                        
     38.160400751                                        
     39.160400752                                        
     40.160400753                                        
     41.160400757                                        
     42.160400758                                        
     43.160400759                                        
     44.160400760                                        
     45.160400761                                        
     46.160400762                                        
     47.160400763                                        
     48.160400764                                        
     49.160400765                                        
     50.160400766                                        
     51.160400767                                        
     52.160400768                                        
     53.160400769                                        
     54.160400770                                        
     55.160400772                                        
     56.160400773                                        
     57.160400774                                        
     58.160400775                                        
     59.160400778                                        
     60.160400781                                        
     61.160400782                                        
     62.160400783                                        
     63.160400784                                        
     64.160400785                                        
     65.160400786                                        
     66.160400788                                        
     67.160400789                                        
     68.160400790                                        
     69.160400791                                        
     70.160400792                                        
     71.160400793                                        
     72.160400794                                        
     73.160400795                                        
     74.160400796                                        
     75.160400797                                        
     76.160400798                                        
     77.160400800                                        
     78.160400803                                        
     79.160500549                                        
     80.160500815                                        
     81.160600686                                        
     82.160600689                                        
     83.160600692                                        
     84.160600702                                        
     85.160600704                                        
     86.160600708                                        
     87.160800732                                        
     88.150900043                                        
     89.150900323                                        
     90.160900591                                        
     91.160900593                                        
     92.160900595                                        
     93.160900596                                        
     94.160900597                                        
     95.160900598                                        
     96.160900599                                        
     97.160900600                                        
     98.160900605                                        
     99.160900606                                        
     100.160900608                                        
     101.160900609                                        
     102.160900610                                        
     103.151200256                                        
     104.151800360                                        
     105.151800366                                        
     106.151900453                                        
     107.151900455                                        
     108.151900464                                        
     109.161900810                                        
     110.161900812                                        
     111.152200078                                        
     112.152200079                                        
     113.152200080                                        
     114.152200346                                        
     115.152200348                                        
     116.152400425                                        
     117.152400426                                        
     118.152400428                                        
     119.152400431                                        
     120.152400432                                        
     121.152400434                                        
     122.152400437                                        
     123.152400438                                        
     124.152400445                                        
     125.152400447                                        
     126.152400449                                        
     127.152400450                                        
     128.162400576                                        
     129.162400584                                        
     130.152700538                                        
     131.152700539                                        
     132.162700663                                        
     133.162700664                                        
     134.162700665                                        
     135.162700666                                        
     136.162700668                                        
     137.162700669                                        
     138.162700670                                        
     139.162700671                                        
     140.152900391                                        
     141.152900393                                        
     142.152900394                                        
     143.152900395                                        
     144.152900396                                        
     145.162900673                                        
     146.162900674                                        
     147.162900677                                        
     148.162900678                                        
     149.153100294                                        
     150.153100295                                        
     151.153100296                                        
     152.153100297                                        
     153.153100399                                        
     154.163100741                                        
     155.153200400                                        
     156.153200402                                        
     157.153200403                                        
     158.153200405                                        
     159.153200406                                        
     160.153200409                                        
     161.153200414                                        
     162.153200418                                        
     163.153200421                                        
     164.163200654                                        
     165.163200660                                        
     166.154000021                                        
     167.164000621                                        
     168.164000622                                        
     169.164000623                                        
     170.154200089                                        
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan                                                
No Ujian 1.150000080
     2.150000087
     3.150000096
     4.150000109
     5.150000112
     6.150000116
     7.150100328
     8.150100534
     9.150100536
     10.160100626
     11.160100628
     12.160100629
     13.160100633
     14.160100634
     15.150400121
     16.150400471
     17.150400472
     18.150400474
     19.150400475
     20.150400476
     21.150400478
     22.150400479
     23.150400480
     24.150400481
     25.150400482
     26.150400483
     27.150400484
     28.150400487
     29.150400492
     30.150400494
     31.160400756
     32.160400798
     33.160400799
     34.160400802
     35.150500550
     36.150500558
     37.160500817
     38.150600527
     39.160600681
     40.160600683
     41.160600684
     42.160600686
     43.160600689
     44.160600692
     45.160600700
     46.160600702
     47.160600703
     48.160600705
     49.160600706
     50.160600707
     51.160600708
     52.160600709
     53.150800239
     54.160800718
     55.160800726
     56.160800727
     57.160800729
     58.160800737
     59.160800739
     60.150900038
     61.150900039
     62.150900040
     63.150900041
     64.150900042
     65.150900043
     66.150900044
     67.150900303
     68.150900305
     69.150900306
     70.150900313
     71.150900315
     72.160900591
     73.160900593
     74.160900596
     75.160900597
     76.160900599
     77.160900601
     78.160900607
     79.160900609
     80.161200612
     81.161200614
     82.161200616
     83.161200617
     84.161200618
     85.161200619
     86.161200620
     87.151300496
     88.151300497
     89.151800360
     90.151800362
     91.151800365
     92.151800366
     93.151900452
     94.161900810
     95.161900812
     96.152200075
     97.152200076
     98.152200078
     99.152200346
     100.152200347
     101.152200348
     102.162200821
     103.152400351
     104.152400437
     105.152400439
     106.152400449
     107.162400576
     108.162400578
     109.162400581
     110.162400582
     111.162400583
     112.162400585
     113.162400586
     114.162400587
     115.152700538
     116.152700539
     117.162700663
     118.153200401
     119.153200412
     120.164000621
     121.164000622
     122.164000623
     123.164000624
     124.164000820
     125.164200636
     126.164200637
     127.164200638
     128.164200639
     129.164200640
     130.164200641
     131.164200642
     132.164200643
     133.164200644
     134.164200645
     135.164200646
     136.164200647
     137.164200648
     138.164200650

                                    
                                                
                                                
Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan                                                
No Ujian 1.140000011                                        
     2.140000012                                        
     3.150000081                                        
     4.150000087                                        
     5.150000120                                        
     6.150000121                                        
     7.150100325                                        
     8.150100531                                        
     9.150100535                                        
     10.160100627                                        
     11.150400474                                        
     12.150400476                                        
     13.150400478                                        
     14.150400484                                        
     15.150400487                                        
     16.160400798                                        
     17.160500815                                        
     18.160600685                                        
     19.160600704                                        
     20.160600705                                        
     21.160600706                                        
     22.150800236                                        
     23.150800237                                        
     24.160800722                                        
     25.160800732                                        
     26.160800737                                        
     27.150900029                                        
     28.150900037                                        
     29.150900038                                        
     30.150900040                                        
     31.150900041                                        
     32.150900042                                        
     33.150900044                                        
     34.150900303                                        
     35.150900305                                        
     36.150900306                                        
     37.150900313                                        
         38.150900317                                        
     39.160900596                                        
     40.160900599                                        
     41.160900609                                        
     42.151200257                                        
     43.151200264                                        
     44.151300496                                        
     45.151300497                                        
     46.151300498                                        
     47.151800361                                        
     48.151800362                                        
     49.151800364                                        
     50.151800365                                        
     51.151900455                                        
     52.151900456                                        
     53.151900461                                        
     54.161900812                                        
     55.152400353                                        
     56.152400354                                        
     57.152400431                                        
     58.152400433                                        
     59.152400434                                        
     60.152400438                                        
     61.152400439                                        
     62.162400576                                        
     63.162400577                                        
     64.162400581                                        
     65.152700271                                        
     66.162700663                                        
     67.153100399                                        
     68.154000543                                        
     69.154000545                                        
     70.154100189                                        
     71.154100208                                        
       72.154100215                                        
     73.154100218                                        
     74.154100220                                        
     75.154100221                                        
     76.154100495                                        
     77.154200089                                        
     78.154200337                                        
     79.154200338                                        
     80.154200344                                        
     81.164200636                                        
     82.164200638                                        
     83.164200639                                        
     84.164200644                                        
     85.164200646                                        
     86.164200648                                        
                                                
                                                
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Untuk informasi selanjutnya silahkan menghubungi IAI di Tlp. 021-3190 4232 ext.321,322,222,777. Terima kasih.                                                
                                                
                                                
                                                
Hormat kami,                                                
                                                
                                                
                                                
Ikatan Akuntan Indonesia                                                
 

File Lampiran:


Isi Komentar

Nama Lengkap
@
Masukkan kode di atas

Komentar

© IKATAN AKUNTAN INDONESIA 2020